CANVI DE MODELS

Canvi de models

Per tal de reduir una mica la contaminació i l’efecte hivernacle, hauríem de canviar aquests 4 models i anar cap a les fletxes. 

Models que haurien de canviar
Models que haurien de canviar