CAUSES

Causes

La contaminació és la principal causa del canvi climàtic. 

Perquè provoca l’augment de l’efecte hivernacle. 

L’efecte hivernacle és un efecte natural i necessari perquè la Terra sigui habitable.

Però la contaminació provocada per les persones ha fet que hi hagi una capa de contaminació que fa que els rajos de sol es quedin atrapats, és dir que entrin a la Terra però que al rebotar no puguin sortir.

Capa d'ozò