CONSEQÜÈNCIES

Conseqüències
Les conseqüències principals són:
  1. Tindrem més calor: Si contaminem trenquem la capa d’ozó i si trenquem la capa d’ozó els rajos de sol ens toquen més fort i per això tindrem més calor.
  2. Viurem amb menys aigua: Com que fa més calor s’evapora tot més ràpid i es crea la sequera, i per culpa de la sequera hi ha menys aigua.
  3. Els paisatges canviaran: A causa de la desforestació i les inundacions, haurà més deserts i les ciutats i pobles de la cosa desapareixeran.
  4. Augment del nivell del mar: Com que fa massa calor els pols és derreteixen i puja el nivell de mar.
  5. Disminueixen les plaques de gel: Amb el escalfament global les plaques de gel és derreteixen.
  6. Animals extingits: No tenen l’hàbitat que necessiten i en altres hàbitats no sobreviuen.
  7. Migrants climàtics
Osos polars en perill
Inundació
Sequera