EL CANVI CLIMÀTIC

El canvi climàtic

El canvi climàtic ens està provocant un canvi a les nostres vides. Cada vegada hi ha més temporals catastròfics, augmenta el nivell del mar cada cop més, augmenta la temperatura global de la terra, hi ha més deforestació …

Tot i saber que ja no el podem aturar,  disminuir-lo està a les nostres mans.

Només tenim un planeta
Foto de Markus Spiske de Pexels