WEBGRAFIA I BIBLIOGRAFIA

Webgrafia i bibliografia

Imatges i vídeos:

Informació (webs):

Informació (llibres): 

  • Nom: L’efecte hivernacle. Editorial: Parramón.
  • Nom: La capa d’ozo. Editorial: Parramón.
  • Nom: La pluja àcida. Editorial: Parramón.
  • Nom: La desforestació tropical. Editorial: Parramón.
  • Nom: La cura del aire. Editorial: Parramon.
  • Nom: Salvar la tierra. Editorial: Pecas.
  • Nom: Canvi climatic. Editorial: La galera